Dây chuyền lọc nước 500 – 650 l/h

Lọc nước tinh khiết uống trực tiếp cho thiền viện Trúc Lâm Sùng Phúc​

Cung cấp nước tinh khiết ăn uống đảm bảo cho tăng ni, phật tử trong thiền viện

Tư vấn và lắp đặt Ohido
Chủ đầu tư Thiền viện Trúc Lâm Sùng Phúc
Địa điểm lắp đặt Long Biên – Hà Nội
Loại sản phẩm Dây chuyền lọc nước
Công suất lọc 500 – 650 l/h

Yêu cầu tư vấn - Báo giá