Dây chuyền lọc nước 500 l/h

Nước sản xuất cho nhà máy Dabaco​

Dây chuyền lọc nước cung cấp nước tinh khiết dùng trong sản xuất thực phẩm cho tập đoàn Dabaco

Tư vấn và lắp đặt Ohido
Chủ đầu tư Tập đoàn Dabaco
Địa điểm lắp đặt Tiên Du – Bắc Ninh
Loại sản phẩm Dây chuyền lọc nước
Công suất lọc 500 l/h

Yêu cầu tư vấn - Báo giá