Dây chuyền lọc nước đóng bình

Nhà máy lọc nước đóng bình Nikita

Ohido tư vấn và chuyển giao công nghệ dây chuyền lọc nước đóng bình cho Nikita

Tư vấn và lắp đặt Ohido
Chủ đầu tư Anh Ninh
Địa điểm lắp đặt Hải Phòng
Loại sản phẩm Dây chuyền lọc nước

Yêu cầu tư vấn - Báo giá