Dây chuyền lọc nước 1000 – 1200 l/h

Nước uống đóng bình AQUADONA​

Thương hiệu nước đóng bình Aquadona do Ohido tư vấn và chuyển giao công nghệ.

Tư vấn và lắp đặt Ohido
Chủ đầu tư Anh Nguyễn Thanh Hoàng
Địa điểm lắp đặt Đồng Nai
Loại sản phẩm Dây chuyền lọc nước
Công suất lọc 1000 – 1200 l/h

Yêu cầu tư vấn - Báo giá