Dây chuyền lọc nước 1000 l/h

Lọc tổng tinh khiết cho nhà riêng tại Lideco​

Hệ thống lọc tổng cung cấp nước tinh khiết cho toàn bộ ngôi nhà Ohido lắp đặt tại KĐT Lideco

Tư vấn và lắp đặt Ohido
Chủ đầu tư Anh Quang
Địa điểm lắp đặt Lideco – Hà Nội
Loại sản phẩm Lọc tổng tinh khiết
Công suất lọc 1000 l/h

Yêu cầu tư vấn - Báo giá