Hệ thống lọc nước giếng khoan 5m3/h

Lọc nước giếng khoan cho chùa Đại Từ Ân​

Cung cấp nguồn nước sạch dùng trong sinh hoạt cho các tăng ni, phật tử trong nhà chùa

Tư vấn và lắp đặt Ohido
Chủ đầu tư Tập đoàn DIA
Địa điểm lắp đặt Đan Phượng – Hà Nội
Loại sản phẩm Hệ thống lọc nước giếng khoan
Công suất lọc 5m3/h

Yêu cầu tư vấn - Báo giá