Dây chuyền lọc nước 1000 l/h

Nước tinh khiết Praha​

Cung cấp nước tinh khiết đóng bình, đóng chai tại Quận Long Biên, Hà Nội

Tư vấn và lắp đặt Ohido
Chủ đầu tư Anh Lương Đức Tùng
Địa điểm lắp đặt Long Biên – Hà Nội
Loại sản phẩm Dây chuyền lọc nước
Công suất lọc 1000 l/h

Yêu cầu tư vấn - Báo giá