Hệ thống lọc nước đầu nguồn DN03

13.000.000 

  • Lọc tổng toàn hệ thống, nâng cao khả năng làm trong, làm mềm nước.
  • Công suất lọc 1.000 l/h ~ 1500l/h.
  • Sử dụng vật liệu lọc nước chất lượng cao.
  • Van sục rửa thông minh, tiện lợi, dễ sử dụng
  • Lựa chọn hệ thống

    Phụ kiện tùy chọn