Hệ thống lọc nước đầu nguồn DN01

4.000.000 

Lọc tổng toàn hệ thống, làm trong hoặc làm mềm nước.

Công suất lọc 1.000 l/h ~ 1500l/h.

Sử dụng vật liệu lọc nước chất lượng cao.

Van sục rửa thông minh, tiện lợi, dễ sử dụng

  • Lựa chọn hệ thống

    Phụ kiện tùy chọn