Dây chuyền lọc nước tinh khiết 250 l/h

Công nghệ lọc RO – Mỹ

Lọc nước tinh khiết uống ngay cho công ty, trường học.

Lọc nước cho cơ sở sản xuất yêu cầu cao về nguồn nước.

Làm dây chuyền kinh doanh lọc nước uống đóng chai, đóng bình.

Yêu cầu tư vấn - Báo giá