Hệ thống lọc nước đầu nguồn hay hệ thống lọc tổng được kết nối trực tiếp với nguồn nước cấp từ nhà máy hoặc bể ngầm thường được lắp đặt trên tầng thượng ngay trước bồn chứa nước sẵn có.

Quá trình lọc diễn ra hoàn toàn tự động. Nguồn nước sau khi được xử lý triệt để sẽ được đẩy vào bồn chứa nước rồi cung cấp nước sạch, đảm bảo cho toàn bộ gia đình.