Đường đến Ohido

Trụ sở Ohido

Địa chỉ: Lô 10 BT8, KĐT Văn Quán - Yên Phúc, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại: 0982.56.8080 | 02422.012345

Email: support@ohido.vn


Thời gian làm việc

8:00 - 17:30 trừ chủ nhật

external

Showroom Ohido

Địa chỉ: 191 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại: 0243.552.8080 | 0982.56.8080

Email: support@ohido.vn

Thời gian làm việc

8:00 - 17:30 trừ chủ nhật

external

Ohido Đà Nẵng

Điạ chỉ: 407 Đường Nguyễn Phước Nguyên, An Khê, Thanh Khê, Đà Nẵng

Điện thoại: 0907.91.8080 | 0236.2485.333

Email: dn.ohido@gmail.com

Thời gian làm việc

8:00 - 18:00 trừ chủ nhật

external

Ohido Sài Gòn

Điạ chỉ125 Hiền Vương, Phú Thạnh, Tân Phú, Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0286.279.1272 | 0933.249.086

Email: hoang.ohido@gmail.com

Thời gian làm việc

8:00 - 22:00

external