Dây chuyền lọc nước đóng bình

Nhà máy lọc nước đóng bình Nikita

Ohido tư vấn và chuyển giao công nghệ dây chuyền lọc nước đóng bình cho Nikita

Sản xuất và lắp đặtOhido
Chủ đầu tưAnh Ninh
Địa điểm lắp đặtHải Phòng
Thời gian lắp đặtTháng 7 - 2014
Loại sản phẩmDây chuyền lọc nước

 

Xem thêm công trình